1159/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 16 päivänä marraskuuta 2001 annetun radiolain (1015/2001) 6 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niiden radiotaajuusalueiden käytöstä (käyttösuunnitelma), jotka on radiolain 6 §:n 1 momentin nojalla määrätty käytettäväksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) mukaiseen televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan.

Tämä asetus ei koske:

1) satelliitin välityksellä tapahtuvaan televisio- ja radiotoimintaan määrättyjä taajuusalueita;

2) lyhyillä, keskipitkillä ja pitkillä radioaalloilla tapahtuvaa radiotoimintaa;

3) televisiotoiminnan osalta televisiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään 2 kW; eikä

4) radiotoiminnan osalta radiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään 50 W.

Televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa säädetään erikseen.

2 §
Analogiset televisioverkot

Analogiseen televisiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 174―230 MHz ja 470 ―790 MHz.

Valtakunnallisia analogisia televisioverkkoja on neljä. Niistä kaksi on varattu toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan harjoittamiseen ja kaksi Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten.

Toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n julkisen palvelun valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten analogisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, taajuusalueella 47―68 MHz on käytössä kaksi televisiolähetintä.

3 §
Digitaaliset televisioverkot

Digitaaliseen televisiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 470―790 MHz.

Valtakunnallisen ja alueellisen toimiluvanvaraisen digitaalisen televisiotoiminnan yhteiskäytössä on kaksi kanavanippua. Tämän lisäksi Yleisradio Oy:n käytettävissä on yksi kanavanippu julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten.

Toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n julkisen palvelun valtakunnallisten ja alueellisten digitaalisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä.

4 §
Analogiset radioverkot

Analogiseen FM-moduloituun radiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 87,5―108 MHz.

Valtakunnallisia analogisia radioverkkoja on viisi. Niistä yksi on varattu toimiluvanvaraisen radiotoiminnan harjoittamista varten ja neljä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten.

Toimiluvanvaraisen radiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n julkisen palvelun valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten analogisten radioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet sekä valtakunnallisissa ja alueellisissa radioverkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä. Paikallisessa radioverkossa käytettävien radiolähettimien lähetysteho saa olla enintään 1 kW.

5 §
Digitaaliset radioverkot

Digitaaliseen radiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 174―240 MHz.

Valtakunnallisen ja alueellisen toimiluvanvaraisen digitaalisen radiotoiminnan sekä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun radiotoiminnan yhteiskäytössä on kaksi kanavanippua.

Toimiluvanvaraisen radiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n julkisen palvelun valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen digitaalisen radiotoiminnan käyttöön tarkoitetut kanavaniput ja niissä käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä.

6 §
Toisen sukupolven matkaviestinverkot

Toisen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (GSM) käytettävät taajuusalueet ovat 880–915 MHz ja 925–960 MHz (900 MHz:n taajuusalue) ja 1710–1785 MHz ja 1805–1880 MHz (1800 MHz:n taajuusalue).

Valtakunnallisia sekä 900 MHz:n että 1800 MHz:n taajuusalueella toimivia digitaalisia GSM-matkaviestinverkkoja on kolme.

Ainoastaan 1800 MHz:n taajuusalueella toimivia valtakunnallisia digitaalisia GSM-matkaviestinverkkoja on yksi. Muualla Suomessa kuin Ahvenanmaan maakunnassa 1800 MHz:n taajuusalueella toimivia alueellisia digitaalisia GSM-matkaviestinverkkoja varten on yksi yhteinen taajuuskaista.

7 §
Kolmannen sukupolven matkaviestinverkot

Kolmannen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (UMTS) käytettävät taajuusalueet ovat 1900–1980 MHz ja 2110–2170 MHz.

Valtakunnallisia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja on neljä.

8 §
Viranomaisradioverkko

Valtakunnallisen digitaalisen viranomaisradioverkon (VIRVE) toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 380―386 MHz ja 390―396 MHz.

Valtakunnallisia digitaalisia viranomaisradioverkkoja on yksi.

9 §
Radiotaajuuksien osoittaminen televerkko- yrityksille

Viestintäviraston on osoitettava samanlaista matkaviestintoimintaa harjoittaville televerkkoyrityksille tasapuolisesti ja syrjimättömästi alueellisesti käytettäväksi yhtä paljon taajuuksia, jos matkaviestinverkkojen alueellisten liikennemäärien tai muiden painavien perusteiden vuoksi ei ole syytä menetellä toisin.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan 12 päivänä joulukuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta (1310/ 2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Neuvotteleva virkamies
Mikael Nyberg

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.