1130/2002

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista 12 päivänä joulukuuta 2001 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1260/2001) 2 §, 3 §:n 1 momentti ja liite sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a § seuraavasti:

2 §
Omakustannusarvon mukaiset kiinteämaksui- set julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvon mukaisen, tämän asetuksen liitteessä määrätyn kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntä;

2) ajoneuvotekniset lausunnot, luvat ja muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut hyväksymiset;

3) liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät lausunnot, luvat ja hyväksymiset;

4) autokiinnityssuoritteet;

5) ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet;

6) ajokorttisuoritteet;

7) kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoihin liittyvät suoritteet ja päätökset;

8) vaarallisten aineiden ajolupakoulutukseen ja ajolupiin sekä turvallisuusneuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet ja päätökset;

9) todistukset;

10) katsastustoiminnan kouluttamiseen liittyvät suoritteet;

11) katsastusluvat.

2 a §
Katsastustoiminnan maksu

Ajoneuvohallintokeskus perii katsastusluvan haltijoilta ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain (1099/1998) 24 a §:ssä tarkoitettua katsastustoiminnan maksua kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta 1,11 euroa.

3 §
Omakustannusarvosta poikkeavat kiinteä- maksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan aloittamistarkastus 125 euroa;

2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisu 42 euroa;

3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilupaa tai henkilöauton ammattiajolupaa koskevista terveysvaatimuksista 25 euroa;

4) suullinen teoriakoe terveysperustein 14,50 euroa;

5) moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/1966) 18 §:ssä tarkoitettu ennakkoratkaisu 84 euroa;

6) autoverosta annetun lain (1482/1994) 67 §:ssä tarkoitettu ennakkoratkaisu 84 euroa;

7) poikkeus ajo-oikeutta tai ammattiajolupaa koskevista ikävaatimuksista 50 euroa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Jarmo Hirsto

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.