1128/2002

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2002

Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/1961) 26 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1254/1994:

1 §

Tekijänoikeuslain 26 a §:n perusteella tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan maksun suuruus on vuonna 2003:

1) ääninauhoista 0,50 senttiä kultakin alkavalta minuutilta;

2) kuvanauhoista 0,76 senttiä kultakin alkavalta minuutilta;

3) tallennettavista audio-CD-levyistä (CD-R/RW audio) 0,50 senttiä kultakin alkavalta minuutilta;

4) tietokoneen avulla tallennettavista CD-levyistä (CD-R/RW) 0,25 senttiä kultakin alkavalta minuutilta;

5) MP3-tallentimista 0,50 senttiä kultakin alkavalta minuutilta laitteen keskimääräisen tallennuspituuden mukaan laskettuna;

6) tallennettavista video-DVD-levyistä (DVD-R/RW video, DVD-RAM, DVD+R/RW) 0,76 senttiä kultakin alkavalta minuutilta laitteen keskimääräisen tallennuspituuden mukaan laskettuna; ja

7) tietokoneen avulla tallennettavista DVD-levyistä (DVD-R/RW data, DVD-RAM, DVD+R/RW) suoritettava maksu muodostuu kahdesta osasta: 0,13 senttiä kultakin alkavalta minuutilta laitteen keskimääräisen äänentallennuspituuden mukaan laskettuna ja 0,19 senttiä kultakin alkavalta minuutilta laitteen keskimääräisen kuvantallennuspituuden mukaan laskettuna.

2 §

Edellä olevaa 5 kohtaa sovelletaan siten, että

1) tallentimista, joissa on kiinteä muisti, peritään enintään 25,23 euroa;

2) tallentimista, joissa on irrotettava muisti, peritään 1) kohdan mukainen maksu laitteen mukana toimitettavista muistiyksiköistä; ja

3) maksua ei peritä tallentimista, joissa on muitakin ominaisuuksia kuin MP3-tallennin ja joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan tai pääasiassa musiikin kotikopiointiin.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2002

Kulttuuriministeri
Kaarina Dromberg

Vanhempi hallitussihteeri
Jorma Waldén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.