1124/2002

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2002 tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983) 5 §:n, sellaisena kuin se on laissa (92/1995), nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (284/1983), jäljempänä tulvalaki, säädettyjen vahinkoja aiheuttaneiden tulvien poikkeuksellisuuden toteamista, korvattavien vahinkojen ja kustannusten määriä sekä vahinkojen ja kustannusten määristä korvattavia osuuksia alkuvuoden 2002 tulvista.

2 §
Poikkeukselliset tulvat

Maa- ja metsätalousministeriön Suomen ympäristökeskukselta pyytämän lausunnon perusteella korvattaviksi hyväksytyt poikkeukselliset tulvat on lueteltu liitteessä 1.

3 §
Korvausprosentti

Kaikkien vahinkokohteiden osalta korvausosuus on 80 prosenttia tulvalain korvausperusteiden mukaisista vahingoista.

4 §
Korvausmäärärahat

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen perusteella maksettaviin korvauksiin on käytettävissä enintään liitteessä 2 mainitut kuntakohtaiset määrärahat.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Liite 1

KORVATTAVAKSI HYVÄKSYTYT POIKKEUKSELLISET TULVAT
Vesistö Ajankohta
Paatsjoen vesistö kevät 2002
Kapsajoki 01.05.2002
Tornionjoki kevät 2002
Ounasjoen Uurtamonkoski 26-27.04.2002
Kemijoen Alakorkalo 27.04.2002
Ylä-Kemijoki 29.04-01.05.2002
Luirojoki 29.04-01.05.2002
Alapostojoki 27.04.2002
Torniojoen suisto sivuhaaroineen 01.05 -06.05.2002
Antinperä 22.2-23.2.2002

Liite 2

KUNTAKOHTAISET TULVALAIN KORVAUSPERUSTEIDEN MUKAISET MÄÄRÄRAHAT
Kunta Määräraha (euroa)
Inari 19 555,78
Kittilä 1 838,30
Pello 5 955,00
Rovaniemen mlk 3 052,00
Savukoski 27 798,09
Sodankylä 1 530,00
Tornio 353 710,06
Kälviä 7 665,00

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.