1109/2002

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti, säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 31 päivänä toukokuuta 2002 annetun lain (453/2002) 5 §:n 2 ja 3 momentin nojalla:

1 §

Kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja kehittämisestä aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän suoritteista vuosittain kertyvistä tuloista 5,8 prosenttia.

2 §

Kiinteistötietojärjestelmän muista kuin edellä 1 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamisessa järjestelmän suoritteista vuosittain saatavilla tuloilla sekä tulojen jakaantumisessa muutoin järjestelmästä huolehtivien viranomaisten kesken noudatetaan seuraavia prosenttiosuuksia:

1) Maanmittauslaitoksen osuus on 30,8 prosenttia;

2) oikeusministeriön osuus on 55 prosenttia; sekä

3) kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien kuntien yhteinen osuus on 8,4 prosenttia.

Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivat kunnat saavat tiedon tuottajana edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta kuntien yhteisestä osuudesta osuuden sen perusteen mukaan, minkä kiinteistörekisterin pitäjän vastuulla olevasta rekisteriyksiköstä tiedot on luovutettu.

3 §

Maanmittauslaitos jakaa saamistaan maksutuloista 2 §:ssä tarkoitetut osuudet oikeusministeriölle kuukausittain seuraavan kuukauden loppuun mennessä ja kiinteistörekisterin pitäjänä toimiville kunnille kolme kertaa vuodessa neljältä kuukaudelta kerrallaan niitä seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 ja on voimassa huhtikuun loppuun 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Elma Solonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.