1087/2002

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus lääketaksasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/1987) 58 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 700/2002:

1 §
Lääkevalmisteen hinta

Myytäessä apteekista lääkelain (395/1987) 20 §:ssä tarkoitettuja lääkevalmisteita, lukuunottamatta rohdosvalmisteita, tulee niiden vähittäismyyntihintana käyttää seuraavan laskentakaavan mukaan määräytyvää hintaa:

Ostohinta, euroa Vähittäishinta
0 ― 9,25 1,5 x ostohinta + 0,50 €
9,26 ― 46,25 1,4 x ostohinta + 1,43 €
46,26 ― 100,91 1,3 x ostohinta + 6,05 €
100,92 ― 420,47 1,2 x ostohinta + 16,15 €
yli 420,47 1,125 x ostohinta + 47,68 €

Ostohintana käytetään lääkevalmisteen myyntipäivänä valtakunnallisesti käytössä olevaa lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan ilmoittamaa tukkuhintaa.

2 §
Reseptitöiden hinnat

Apteekissa lääkärin määräyksellä valmistettavan lääkkeen vähittäismyyntihinta lasketaan seuraavasti:

1. lääkeaineen ostohinta kerrotaan kertoimella 2,0. Lääkkeen valmistukseen käytettävän aineen alin hinta on 0,84 euroa.

2. lääkevalmisteen tai -aineen hintaan lisätään toimitus- ja valmistusmaksuna

― lääkevalmisteen toimittaminen 0,39 €
― lääkevalmisteen käyttövalmiiksi saattamisesta (sisältää veden antibioottimikstuuroissa) sekä yksittäisen aineen punnitseminen ja toimittamisesta 1,68 €
― steriilistä valmistamisesta ja toimittamisesta 13,46 €
― muu lääkkeen valmistamisesta ja toimittamisesta 6,73 €

3. Edellä 2 kohdassa laskettuihin hintoihin lisätään valmistusmäärälisänä 1,68 euroa jäljempänä mainitut määrät ylittävästä valmistuksesta:

― voiteiden, geelien, liuosten ja jauheiden valmistuksesta yhtä jakeluyksikköä kohden,

― annosjauheiden, peräpuikkojen ja pillereiden valmistuksesta 10 yksikköä kohden,

― kapseleiden valmistuksesta 20 yksikköä kohden sekä

― tablettien valmistuksesta 100 yksikköä kohden.

4. Lisäksi lääkkeitä toimitettaessa käytettävien päällysten ja lääkkeiden annostelussa käytettävien välineiden hinnat määrätään siten, että tukkumyyjän tai tuottajan laskuttama myyntihinta kerrotaan luvulla 2,0.

3 §
Arvonlisävero

Arvonlisävero lisätään edellä 1 ja 2 §:n mukaan määräytyvään lääkkeen hintaan.

4 §
Alennukset lääkkeiden hinnoista

Henkilöille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta tulee antaa 10 prosentin alennus 1 ja 2 §:n mukaan määräytyvästä hinnasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille tapahtuvassa myynnissä apteekki voi myöntää päättämänsä alennuksen 1 ja 2 §:n mukaan määräytyvästä hinnasta.

Muihin syihin perustuvat alennukset eivät ole sallittuja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan lääketaksasta 11 päivänä lokakuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (844/2001).

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitusneuvos
Pekka Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.