1085/2002

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2002 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta 17 päivänä tammikuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (25/2002) 5 § seuraavasti:

5 §
Tuen suuruus

Perunan viljelyalalle tukea voidaan maksaa 282 euroa hehtaarilta.

Tuki maksetaan 118 eurolla hehtaarilta korotettuna viljelyalalta, jolla tuotetun perunan markkinoinnista viljelijällä on 6 §:ssä tarkoitettu viljelysopimus.

Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista annetun lain (574/2002) 1 §:ssä tarkoitetulla tuotantoalueella maksetaan ruokaperunalle, ruokateollisuusperunalle ja katteenalaiselle varhaisperunalle 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi lisätukea, jonka suuruus on 6 §:ssä tarkoitetun viljelysopimuksen tehneille viljelijöille 88 euroa hehtaarilta ja muille viljelijöille 62 euroa hehtaarilta.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.