1053/2002

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun steriloimislain (283/1970) 4 §:n ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2002 annetun lain (563/2002) 6 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämistä sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002) 1 §:ssä tarkoitettua lääketieteellistä selvitystä.

2 §
Sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestäminen

Sukupuolen muuttamiseen tähtäävä tutkimus ja hoito keskitetään Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan ja Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Kun henkilö hakeutuu hoitoon transseksuaalisuuden takia tai hänen sukupuoli-identiteettinsä muutoin vaatii selvitystä, hänet tulee ohjata jatkotutkimuksiin toiseen edellä mainituista sairaaloista.

Sukuelinkirurgian toteuttaminen keskitetään kohdun ja munasarjojen poistoa lukuun ottamatta Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan.

3 §
Transseksuaalisuuden tutkimukseen ja hoitoon perehtynyt moniammatillinen työryhmä

Henkilön transseksuaalisuuden tutkimusta, hoitoa ja seurantaa varten Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on transseksuaalisuuden tutkimukseen ja hoitoon perehtynyt moniammatillinen työryhmä.

Työryhmän kokoonpanon tulee olla sellainen, että se pystyy huolehtimaan asianmukaisesti transseksuaalisuuden diagnosoinnista, hoidosta ja seurannasta. Työryhmän toiminnasta vastaa psykiatrian erikoislääkäri. Työryhmän käytettävissä tulee olla endokrinologiaan perehtyneitä gynekologian ja sisätautien erikoislääkäreitä. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan työryhmän käytettävissä tulee lisäksi olla sukuelinkirurgiaan perehtynyt plastiikkakirurgian erikoislääkäri.

4 §
Hoitosuunnitelma

Kun transseksuaalisuus on varmistunut, tulee 3 §:ssä tarkoitetun työryhmän yhdessä potilaan kanssa laatia hoidosta ja sen toteuttamisesta kirjallinen hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelmassa tulee selvittää keskeiset seikat, joihin pyritään vaikuttamaan, sekä keinot ja arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan.

5 §
Tutkimusten ja hoidon järjestäminen

Edellä 3 §:ssä tarkoitetun työryhmän psykiatrian erikoislääkäri ohjaa potilaan samassa sairaalassa toimivalle endokrinologiaan perehtyneelle gynekologian tai sisätautien erikoislääkärille mahdollisen hormonihoidon arviointia ja aloitusta varten, kun riittävällä psykiatrisella tutkimuksella on todettu hormonihoidon edellytysten täyttyvän.

Kaikkiin sukupuolen vahvistamiseksi suoritettaviin sukuelinkirurgisiin hoitoihin lähettäminen steriloiminen mukaan lukien edellyttää henkilökohtaiseen tutkimukseen perustuvaa kirjallista suositusta, jonka antaa 3 §:ssä tarkoitetun työryhmän psykiatrian erikoislääkäri. Suositukseen on liitettävä puoltava lausunto toisen 3 §:ssä tarkoitetun työryhmän psykiatrian erikoislääkäriltä.

Sukuelinkirurgisen hoidon suunnittelemisesta ja toteuttamisesta vastaa Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa toimiva plastiikkakirurgian erikoislääkäri.

Tosielämän kokeen toteutumista voidaan seurata ja hormonihoitoa jatkaa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan lisäksi myös muussa erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon yksikössä. Hoitojen päätyttyä potilaan seuranta voidaan järjestää edellä mainittujen sairaalojen sijasta myös muuhun erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon yksikköön.

6 §
Lääketieteellinen selvitys transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten

Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä henkilön vahvistamiseksi kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmässä merkitty kuuluvaksi tulee olla perusteltu lausunto siitä että:

1) henkilö kokee pysyvästi kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen;

2) hän elää tämän sukupuolen mukaisessa sukupuoliroolissa; ja

3) hänet on steriloitu tai hän on muusta syystä lisääntymiskyvytön.

Lääketieteellisen selvityksen antaa 3 §:ssä tarkoitetun työryhmän psykiatrian erikoislääkäri. Lisäksi toisen 3 §:ssä tarkoitetun työryhmän psykiatrian erikoislääkärin tulee tapaamalla potilas henkilökohtaisesti selvittää, että sukupuolen vahvistamisen lääketieteelliset edellytykset täyttyvät. Kummankin psykiatrian erikoislääkärin selvityksestä tulee käydä yksiselitteisesti ilmi, täyttyvätkö kaikki edellä mainitut sukupuolen vahvistamisen lääketieteelliset edellytykset.

Maistraatti vahvistaa muualla kuin Suomessa transseksuaalisuuden perusteella hoidossa olleen henkilön sukupuoleen kuulumisen samoin perustein kuin Suomessa hoitoa saaneilla. Edellä 3 §:ssä tarkoitetun työryhmän psykiatrian erikoislääkärin tulee antaa lääketieteellinen selvitys siitä, että henkilölle on suoritettu ulkomailla tämän asetuksen mukaiset tutkimukset ja että selvityksen antaja on henkilökohtaisen tutkimuksen perusteella todennut sukupuolen vahvistamisen lääketieteellisten edellytysten olevan voimassa.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Ylilääkäri
Terhi Hermanson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.