1049/2002

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman silakan kalastuksen keskeyttämisestä vuonna 2002

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten silakan kalastus on kielletty merialueella leveysasteen 59°30'N eteläpuolella ja pituusasteen 23°00'E itäpuolella Suomenlahdella (ICES:n osaalueet 22―29E ja 32) Suomen silakkakiintiön täyttymisen vuoksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alusten kieltoalueella ja kieltoaikana pyytämän silakkasaaliin hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleen lastaus ja purku on kielletty tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2002 ja sitä sovelletaan vuoden 2002 loppuun.

1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/1993; EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Kalastusneuvos
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.