1044/2002

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 25 päivänä marraskuuta 2002 annetun lain (977/2002) 2 §:n nojalla säädetään:

1 §

Sen estämättä, mitä työttömyysturvalaissa (602/1948) ja ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä annetussa asetuksessa (1227/1996) säädetään, työtulo-osuuden määrästä vähennetään 4,8 prosenttia, jos työttömyyspäivärahan perusteena oleva työttömyysturvalain 23 §:ssä tarkoitettu palkka määritellään tammikuun 1 päivän 2003 jälkeen.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Minna Levander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.