1043/2002

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 25 päivänä marraskuuta 2002 annetun lain (977/2002) 2 §:n nojalla:

1 §

Sairausvakuutuslain (364/1963) 16 §:ssä tarkoitetuista verotuksessa todetuista tai sairausvakuutusasetuksen (473/1963) 10 §:n mukaisesti selvitetyistä työ- ja virkasuhteessa saaduista työtuloista vähennetään 4,8 prosenttia.

Mitä 1 momentissa säädetään vähennyksen tekemisestä sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan perusteena käytettävistä työtuloista, sovelletaan vastaavasti kuntoutusrahalain (611/1991) 14 §:n mukaan määrätyn kuntoutusrahan perusteena käytettäviin työtuloihin.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Minna Levander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.