998/2002

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä säädetään 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 35 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1204/1996:

1 §

Tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaisen vakuutusmaksun perusteena olevana työansiona pidetään palkkaa tai muuta vastiketta, joka on maksettu korvauksena työstä.

Ulkomaantyössä vastikkeena pidetään sitä palkkaa, jota vastaavasta työstä Suomessa olisi maksettava, tai palkkaa, jonka muutoin voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.

Asetusta sovelletaan vuoteen 2003 kohdistuviin vakuutusmaksuihin.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Jaakko Hannula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.