965/2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 30 d §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 723/2002:

1 §

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kutsuu kokoon puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme jäsentä tai heidän varamiehensä. Lautakunta ei kuitenkaan ole päätösvaltainen, jollei läsnä ole yksi työnantajia ja yksi työntekijöitä tai toimihenkilöitä edustava jäsen tai hänen varamiehensä.

Lautakunta on päätösvaltainen myös silloin, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä, jos kaikki lautakunnan jäsenet ovat kirjallisesti ennen kokousta yhtyneet vakuutuslaitoksen ratkaisuehdotukseen ja myös läsnäolevat ovat tällä kannalla.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajalla ja jäsenillä on kullakin yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos lausuntoasia olennaisesti liittyy lääketieteellisen seikan arviointiin, on ennen lausunnon antamista kuultava lautakunnan lääkäriasiantuntijaa.

Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan myös muita asiantuntijoita. Lautakunta vahvistaa työjärjestyksensä.

2 §

Lautakunnan lausunto annetaan kirjallisena. Lausunnon allekirjoittaa lautakunnan sihteeri.

3 §

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ottaa lautakunnan tehtävien suorittamista varten tarvittavat sihteerit ja muun henkilökunnan. Liitto myös määrää ja suorittaa lautakunnan jäsenten ja asiantuntijoiden palkkiot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan tapaturmaasiain korvauslautakunnan säännöistä 30 päivänä joulukuuta 1996 annettu asetus (1313/1996), sellaisena kuin se on lailla 723/2002 osaksi kumottuna.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylitarkastaja
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.