964/2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus vakuutusyhdistysten toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan vakuutusyhdistysten toimintapääomaan luettavista eristä 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun asetuksen (314/1999) 1 §:n 1 momentin johdantokappale ja 8 kohta seuraavasti:

1 §

Vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 10 a luvun 1 §:ssä tarkoitettuun toimintapääomaan luetaan:


8) jäljempänä 3 momentissa säädetyin rajoituksin toiminnassa olevan vakuutusyhdistyksen vakuutusyhdistyslain 1 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu kyseiseksi tilikaudeksi taksoitettavissa oleva lisämaksu, josta voidaan kuitenkin ottaa huomioon korkeintaan puolet enimmäismaksujen ja perittyjen maksujen erotuksesta; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2002.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylitarkastaja
Pekka Koivisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.