963/2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus kiinteistötietojärjestelmän neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 31 päivänä toukokuuta 2002 annetun lain (453/2002) 12 §:n nojalla:

1 §
Neuvottelukunta

Kiinteistötietojärjestelmän toteuttamista, ylläpitoa ja tietopalvelua ohjaava kiinteistötietojärjestelmän neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä.

Jollei tässä asetuksessa säädetä toisin, neuvottelukunnasta on voimassa, mitä komiteoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (218/1988) säädetään.

2 §
Kokoonpano

Neuvottelukuntaan kuuluvat jäseninä edustaja oikeusministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, Suomen Kuntaliitosta, Maanmittauslaitoksesta ja kiinteistörekisterin pitäjänä toimivasta kunnasta.

Tarvittaessa neuvottelukuntaan voidaan 1 momentissa tarkoitettujen jäsenten lisäksi nimetä enintään neljä muuta jäsentä, jotka edustavat tiedon tuottajia tai käyttäjiä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja määrää yhden 1 momentissa tarkoitetuista jäsenistä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi.

3 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) toimia kiinteistötietojärjestelmän ylläpitäjän ja tiedon tuottajien välisenä yhteistyöelimenä;

2) tehdä esityksiä kiinteistötietojärjestelmän kehittämiseksi ja kehittämisperiaatteiksi;

3) tehdä esityksiä maa- ja metsätalousministeriölle kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 5 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen tulojen jakamiseksi sekä 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen maksujen suuruudeksi;

4) seurata ja edistää kiinteistötietojärjestelmän tietojen yhteensovittamista ja järjestelmän käyttöä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Elma Solonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.