961/2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esityksestä,

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen (179/1970) 158 ja 163 §, 206 §:n 1 momentti ja 229 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 158 § osaksi asetuksessa 880/2000, 163 § asetuksissa 894/1987, 491/1989 ja 880/2000 sekä 229 §:n 3 momentti asetuksessa 647/1971, seuraavasti:

158 §

Kirkollishallituksen lainoppineelta kirkkoneuvokselta vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

Lainoppineen kirkkoneuvoksen nimittää kirkollishallitus sen jälkeen kun virka on kolmenkymmenen päivän kuluessa ollut haettavaksi julistettuna.

163 §

Kirkollishallituksessa on myös museonjohtajan, arkkipiispan sihteerin ja tutkijan virat.

Kelpoisuusehtona museonjohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, jossa tai erillisenä on suoritettu arvosana laudatur tai syventävät opinnot taidehistoriassa, kulttuurihistoriassa tai historiassa, riittävä museoalan kokemus, ortodoksisen liturgisen ja historiallisen perinteen tuntemus ja perehtyneisyyttä hallintotehtäviin.

Arkkipiispan sihteerillä tulee olla pappiskoulutus.

Kelpoisuusehtona tutkijan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, jossa tai erillisenä on suoritettu arvosana laudatur tai syventävät opinnot taidehistoriassa, kulttuurihistoriassa tai historiassa.

Museonjohtajan, arkkipiispan sihteerin ja tutkijan nimittää virkaan kirkollishallitus samassa järjestyksessä kuin lainoppineen kirkkoneuvoksen.

206 §

Edustajien valtakirjat tarkastaa ennen kokouksen alkua kirkollishallituksen lainoppinut kirkkoneuvos.


229 §

Kirkollishallituksen lainoppineen kirkkoneuvoksen tulee ymmärtää ruotsia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2002.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2002

Kulttuuriministeri
Kaarina Dromberg

Vanhempi hallitussihteeri
Tuula Lybeck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.