942/2002

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2002

Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521/1969) 36 a §:n 3 momentti ja 38 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 36 a §:n 3 momentti laissa 856/2000 ja 38 §:n 3 momentti laissa 53/1998, seuraavasti:

36 a §

Kirkollishallituksen lainoppineen kirkko-neuvoksen, sihteerin ja museonjohtajan tulee kuulua kirkkokuntaan.

38 §

Kirkollishallituksen lainoppineella kirkko-neuvoksella on puheoikeus kirkolliskokouksessa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 85/2002
HaVM 9/2002
EV 112/2002

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri
Kaarina Dromberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.