937/2002

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2002

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kansainvälisen työkonferenssin Genevessä 22 päivänä lokakuuta 1996 hyväksymä merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskeva yleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 3 päivänä kesäkuuta 2002, ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 14 päivänä kesäkuuta 2002, ja jonka ratifioinnin Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja on rekisteröinyt 4 päivänä heinäkuuta 2002, tulee voimaan 4 päivänä tammikuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2002 annettu laki (500/2002) tulee voimaan 4 päivänä tammikuuta 2003.

3 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä tammikuuta 2003.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 100/2002)

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Tarja Filatov

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.