910/2002

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1996 annetun eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 17 §, 23 §:n 1 momentin 5, 6 ja 8 kohta ja 50 §:n 2 momentti sekä

lisätään 14 §:ään uusi 6 a kohta ja 23 §:n 1 momenttiin uusi 8 a kohta seuraavasti:

14 §
Tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottaminen

Eläinsuojelulain (247/96) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamista eläimelle on:


6 a) eläimen hännän katkaiseminen siten, että vahingoitetaan ihoa ja sen alaisia kudoksia;


17 §
Sika

Sikaa ei saa pitää kytkyeellä paikalleen kytkettynä.

Sikoja on pidettävä ryhmässä, jollei ryhmästä erottamiseen ole eläinlääketieteellistä tai eläinten vihamieliseen käyttäytymiseen liittyvää syytä. Syyn poistuttua sika on sijoitettava takaisin ryhmään. Emakko tai ensikko saadaan kuitenkin pitää erillään ryhmästä aikana, joka alkaa viikkoa ennen odotettua porsimista ja päättyy neljän viikon kuluttua porsimista seuraavasta astutuksesta tai siemennyksestä, joka johtaa tiineyteen. Lisäksi karjua saadaan pitää yksittäiskarsinassa, jossa se voi kääntyä ympäri.

Jos sika joudutaan 2 momentissa mainitusta eläinlääketieteellisestä tai eläinten vihamieliseen käyttäytymiseen liittyvästä syystä erottamaan ryhmästä, sen on voitava kääntyä yksittäiskarsinassaan helposti ympäri, jollei eläinlääketieteellisestä syystä muuta johdu.

23 §
Sallitut toimenpiteet

Eläinsuojelulain 7 §:n 1 ja 2 momentin estämättä ovat seuraavat eläimille suoritettavat toimenpiteet sallittuja:


5) enintään seitsemän päivän ikäisen porsaan kastrointi avoimella leikkausmenetelmällä kudoksia repimättä siihen pätevän henkilön suorittamana, alle kuuden viikon ikäisen lampaan kastrointi Burdizzon-pihdeillä siihen pätevän henkilön suorittamana, poron kastrointi Burdizzon-pihdeillä siihen pätevän henkilön suorittamana sekä vuohen, hevosen, naudan, yli seitsemän päivän ikäisen porsaan ja yli kuuden viikon ikäisen lampaan kastrointi eläinlääkärin suorittamana käyttäen asianmukaista anestesiaa ja kivunlievitystä;

6) kissan, koiran tai muun seura- ja harrastuseläimen kastrointi tai sterilointi eläinlääkärin suorittamana käyttäen asianmukaista anestesiaa ja kivunlievitystä;


8) jos pitopaikassa esiintyy emakoiden nisävaurioita, enintään seitsemän päivän ikäisen porsaan kulmahampaan terävän kärjen katkaisu tai hiominen asianmukaisia pihtejä tai hiomalaitetta käyttäen siihen pätevän henkilön suorittamana siten, että hampaaseen jää eheä ja sileä pinta; kulmahampaan katkaisua tai hiomista ei saa suorittaa rutiininomaisesti; ennen toimenpiteen suorittamista porsaiden pito-olosuhteita ja hoitoa parantamalla on pyrittävä estämään nisävaurioiden esiintyminen;

8 a) karjun torahampaiden lyhentäminen siihen pätevän henkilön suorittamana, jos se on tarpeellista muiden eläinten vahingoittumisen estämiseksi tai ihmisten turvallisuuden vuoksi;


50 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen asetuksen 18 §:n 1 momenttia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998 lukien ja 18 §:n 3 momenttia sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 lukien.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämän asetuksen voimaan tullessa toiminnassa oleviin sikaloihin sovelletaan 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua sikojen ryhmässä pitämistä koskevaa vaatimusta emakoiden ja ensikoiden osalta 1 päivästä tammikuuta 2013 lukien. Vaatimusta sovelletaan kuitenkin ennen tätä peruskorjattavaan sikalaan tai sen osastoon ja rakennettavaan uuteen sikojen pitopaikkaan.

Tämän asetuksen voimaan tullessa toiminnassa oleviin sikaloihin sovelletaan 17 §:n 3 momenttia 1 päivästä tammikuuta 2013 lukien. Säännöstä sovelletaan kuitenkin ennen tätä peruskorjattavaan sikalaan tai sen osastoon ja rakennettavaan uuteen sikojen pitopaikkaan.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöneuvos
Pirkko Skutnabb

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.