902/2002

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2002

Laki tullilaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tullilaitoksesta 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (228/1991) 1, 3 ja 6 § seuraavasti:

1 §

Tullitoimintaa varten on valtiovarainministeriön alainen tullilaitos, jossa on keskushallintoa varten tullihallitus sekä sen alaisina tullilaboratorio ja aluehallintoa varten tullipiirejä.

Tullipiireistä ja niiden virka-alueista sekä valtakunnan maarajalla sijaitsevista tullitoimipaikoista päättää valtioneuvosto. Muista tullitoimipaikoista päättää tullihallitus.

3 §

Tullilaitosta johtaa pääjohtaja. Pääjohtaja päättää tullihallituksen toimivaltaan kuuluvien oikeussääntöjen antamisesta ja vahvistaa tullilaitoksen työjärjestyksen. Hän ratkaisee myös muut tullihallituksen ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty tullilaitoksen muun virkamiehen ratkaistaviksi. Valtioneuvoston asetuksella säädetään asioista, joita ei voida työjärjestyksessä määrätä muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Tullilaboratorion ja tullipiirin päällikkö vahvistaa johtamansa toimintayksikön työjärjestyksen. Tullilaboratoriolle ja tullipiirille kuuluvat asiat ratkaisee mainittujen toimintayksikköjen päällikkö, jollei ratkaisuvaltaa ole niiden työjärjestyksessä siirretty muulle virkamiehelle.

6 §

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tullilaitoksen henkilöstöstä, virkojen täyttämisestä, pääjohtajan sijaisen määräämisestä sekä valtion oikeuden valvonnasta. Tarkempia säännöksiä tullihallituksen, tullilaboratorion ja tullipiirien tehtävistä sekä pääjohtajan ja muiden esimiesasemassa olevien virkamiesten esimiesasemaan liittyvistä tehtävistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Tullilaitoksen, tullilaboratorion ja tullipiirien työjärjestyksissä määrätään muista sijaisuuksista, sisäisestä johtamisesta sekä muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 83/2002
VaVM 11/2002
EV 128/2002

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.