901/2002

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2002

Laki tilastokeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tilastokeskuksesta 24 päivänä tammikuuta 1992 annetun lain (48/1992) 3 ja 4 § seuraavasti:

3 §

Tilastokeskusta johtaa pääjohtaja. Tilastokeskuksen organisaatiosta ja toimintayksiköistä määrätään työjärjestyksessä, jonka pääjohtaja vahvistaa. Hän ratkaisee myös muut tilastokeskuksen ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty tilastokeskuksen muun virkamiehen ratkaistaviksi. Valtioneuvoston asetuksella säädetään asioista, joita ei voida työjärjestyksessä määrätä muun virkamiehen ratkaistaviksi.

4 §

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tilastokeskuksen virkojen täyttämisestä, pääjohtajan ja muiden esimiesasemassa olevien virkamiesten esimiesasemaan liittyvistä tehtävistä sekä pääjohtajan sijaisen määräämisestä.

Tilastokeskuksen työjärjestyksessä määrätään muista sijaisuuksista, sisäisestä johtamisesta sekä muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 83/2002
VaVM 11/2002
EV 128/2002

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.