885/2002

Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2002

Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun äitiysavustuslain (477/1993) 3 a §:n 2 momentin ja 7 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä 3 a §:n 2 momentti on laissa (783/2002):

1 §

Valtion varoista suoritettavan äitiysavustuksen suuruus on 140 euroa kutakin syntynyttä lasta kohden.

2 §

Valtion varoista suoritetaan myös äitiyspakkauksista menevä arvonlisävero ja yleiskulut.

3 §

Valtion varoista suoritettava tuki kansainvälisestä lapseksiottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin (adoptiotuki) on kohdemaasta riippuen seuraava:

Kohdemaa Tuki
Viro 1 900 euroa
Kiina ja Kolumbia 4 500 euroa
Muut maat 3 000 euroa
4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan äitiysavustuksen suuruuden vahvistamisesta 31 päivänä tammikuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (98/2001).

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2002

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Vanhempi hallitussihteeri
Pia-Liisa Heiliö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.