830/2002

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan sopimuksen hakemisesta vuonna 2002

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n ja 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 44/2000, nojalla:

1 §
Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan sopimuksen hakuaika ja sopimuskausi

Hakemus alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaksi sopimukseksi voidaan tehdä suomenlampaista (valkoinen, musta ja ruskea), saaristolampaista, suomenhevosten siitostammoista ja kantakirjatuista oriista sekä maatiaiskanoista.

Hakemus alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaksi sopimukseksi on toimitettava viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2002 sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus on toimitettava siihen työvoima- ja elinkeinokeskukseen, jonka alueella tilan pellot tai pääosa niistä sijaitsevat. Tässä tarkoitettu hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön kyseistä erityistukisopimusta koskevalla hakulomakkeella tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2002 vahvistaman kaavan mukaiselle atk-tulosteelle.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun erityistukisopimuksen sopimuskausi alkaa 1 päivänä kesäkuuta 2002. Sopimukseen haettujen eläinten on tullut olla hakijan hallinnassa 1 päivästä kesäkuuta 2002 lukien.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä lokakuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Hallitussihteeri
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.