827/2002

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2002

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:ssä tarkoitettuna pohjoisena tukena voidaan kirjanpitovelvollisille lihan ostajille myöntää lihan kuljetusavustusta vuodelta 2002 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää tuotantopaikalta teurastamoon tai teurastuspaikkaan tapahtuvista nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksista.

2 §
Lihan kuljetusavustus

Lihan kuljetusavustusta myönnetään Lapin läänin alueella tuotetusta lihasta liitteen 1 mukaisesti.

Lihan kuljetusavustusta myönnetään elintarvikeviraston hyväksymien teurastamoiden tai kunnan valvontaviranomaisten hyväksymien teurastuspaikkojen punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien ruhopainojen perusteella.

Tukialueelta C4-P5 teurastamoon tai teurastuspaikkaan tapahtuvasta sairaan eläimen erillisestä kuljetuksesta voidaan myöntää lihan kuljetusavustusta lihan ostajalle enintään 118 euroa kuljetuskertaa kohden. Liitteessä 1 tarkoitettua kuljetusavustusta ei tällöin kyseisen eläimen osalta makseta.

3 §
Lihan kuljetusavustuksen hakeminen

Lihan kuljetusavustusta haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2003. Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 510205-02.

4 §
Lihan kuljetusavustuksen maksaminen

Maa- ja metsätalousministeriö maksaa lihan kuljetusavustuksen saajan pankkitilille.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä lokakuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Liite 1

LIHAN KUJETUSAVUSTUS
Tukialueet euroa/tonni
C3-P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 33,6
C3-P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemen mlk., Rovaniemi ja Ylitornio 33,6
C3-P4
Posio 58,9
C4-P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski sekä
Kittilä ja Sodankylä, lukuun ottamatta P5:een kuuluvia osia 58,9
C4-P5
Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki sekä Kittilästä ja
Sodankylästä vuodelta 2002 maksettavasta pohjoisesta
tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (23/2002)
liitteessä 1 tarkoitetut alueet 134,6

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.