817/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2002

Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan poliisin suoritteiden maksullisuudesta 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1376/2001) 1 §, 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti sekä mainitun asetuksen liite, sellaisena kuin niistä on mainitun asetuksen liite sisäasiainministeriön asetuksessa 161/2002

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Poliisilla tarkoitetaan tässä asetuksessa sisäasiainministeriön poliisiosaston hallintoyksikön turvallisuusalan valvontayksikköä, keskusrikospoliisia, suojelupoliisia, liikkuvaa poliisia, poliisioppilaitoksia, Poliisin tekniikkakeskusta, Poliisin tietohallintokeskusta sekä paikallispoliisia. Poliisin ylijohdon muiden suoritteiden sekä poliisin lääninjohdon suoritteiden maksullisuudesta säädetään erikseen.

4 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii kiinteät maksut, ovat tämän asetuksen liitteenä olevassa maksutaulukossa mainitut suoritteet.


5 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkioikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) poliisin toimitiloihin tai hätäkeskuksiin liitetyn rikosilmoitinlaitteen ja poliisin vastaanottaman vartioimisliikkeen välittämän aiheettoman hälytyksen johdosta suoritetut toimenpiteet;

2) petoeläinvahingon tutkinta ja siihen liittyvät toimenpiteet;

3) eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) mukainen tutkinta;

4) käräjäpäivystys;

5) ampumaradan tarkastaminen;

6) tavara-arpajaisten arvonnan ja arpojen sekoittamisen valvonta;

7) arvauskilpailujen voittajan toteamisen valvonta;

8) virka-apu poliisihallinnon ulkopuolisille viranomaisille, lukuunottamatta ulosottoasioita, rangaistuksen täytäntöönpanoasioita, virka-apua puolustusvoimille, siviilipalveluslain (1723/1991) 63 §:n mukaista virka-apua sekä mielenterveyslain (1116/1990) 31 §:n mukaista virka-apua;

9) pyynnöstä tehtävät lentoliikenteen erityiset turvallisuustoimenpiteet, jotka ylittävät toimenpiteistä lentoliikenteen turvaamiseksi eräissä tapauksissa annetun lain (304/1994) ja asianomaisten viranomaisten kulloisenkin turvallisuustilanteen perusteella määrittelemän turvallisuustason;

10) metsästyslain (615/1993) mukaiset irtokoiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet;

11) säädöksiin perustuva tietopalvelu;

12) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa sekä teknistä tallennetta tai vastaavaa korvaavat jäljennökset viranomaisessa säilytettävistä asiakirjoista ja teknisistä tallenteista; sekä

13) muut näihin verrattavat suoritteet.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2002

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Ylitarkastaja
Leena Piipponen

MAKSUTAULUKKO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.