814/2002

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista 20 päivänä joulukuuta 2001 annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1440/2001) uusi 4 a ja 4 b § sekä liite 4 seuraavasti:

4 a §
Sovellettava tupakkalainsäädäntö

Tässä asetuksessa tarkoitetaan tupakkalailla 13 päivänä elokuuta 1976 annettua lakia toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia.

4 b §
Tupakkalain mukaiset maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Tuotevalvontakeskus perii liitteessä 4 mainitut kiinteät maksut seuraavista tupakkalain mukaisista suoritteista:

1) tupakkatuotteen testauslaboratorion hyväksyminen; ja

2) päätöksen muutos.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004 saakka.

Tätä asetusta sovelletaan myös päätökseen, joka annetaan ennen asetuksen voimaantuloa tehdyn hakemuksen perusteella.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2002

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Hallitussihteeri
Liisa Katajamäki

LIITE 4

TUPAKKALAIN 25 §:N NOJALLA PERITTÄVÄT MAKSUT

1. Päätös testauslaboratorion hyväksymisestä

Laboratoriolta, joka hakee tupakkalain 6 a §:n mukaisesti Tuotevalvontakeskukselta hyväksymistä savukkeen sisältämien tai sitä poltettaessa syntyvien tervan, nikotiinin tai hiilimonoksidin testauslaboratorioksi, peritään 170 euron maksu.

2. Päätöksen muutos

Laboratoriolta peritään olemassa olevan hyväksymisen muutosta koskevan asian käsittelystä 84 euron maksu.

3. Hakemuksen hylkääminen ja peruuttaminen

Hakemuksen hylkäämisestä peritään sama maksu kuin hyväksymisestä.

Jos Tuotevalvontakeskukselle toimitettu hakemus peruutetaan tai muutoin raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta olisi muutoin peritty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.