813/2002

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2002

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä kesäkuuta 2000 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (580/2000) 26 §,

muutetaan 5 §:n 2 momentti, 6a §:n 2 momentti, 11 §:n 2 momentti ja 12 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 339/2002 sekä

lisätään uusi 21 a § seuraavasti:

5 §
Turvallisuusasiain johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat sisäasiainministeri puheenjohtajana, kansliapäällikkö varapuheenjohtajana sekä jäseninä poliisiosaston, pelastusosaston ja ulkomaalaisosaston osastopäälliköt, rajavartiolaitoksen päällikkö, ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmän päällikkö sekä keskusrikospoliisin ja suojelupoliisin päälliköt. Johtoryhmän sihteerin määrää puheenjohtaja. Ministeriön viestintäjohtajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.

6 a §
Viranomaisradioverkkohankkeen yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmään kuuluvat alueiden ja hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö puheenjohtajana, poliisiosaston osastopäällikkö varapuheenjohtajana sekä jäseninä pelastusosaston osastopäällikkö, rajavartiolaitoksen päällikkö sekä puolustusministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton edustajat. Ryhmän sihteerinä toimii viranomaisradioverkkohankkeen projektipäällikkö.

11 §
Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella ministeriön talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, ministeriön viestintäyksikkö sekä ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmä.

12 §
Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston tehtävät

Kansliapäällikön apuna ja johdolla osasto kehittää ministeriön säädösvalmistelua.


21 a §
Ministeriön kansainvälisten turvallisuus- asioiden ryhmä

Kansliapäällikön apuna ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmä yhteensovittaa poliisi-, pelastus-, ulkomaalais- ja rajavartio-osastojen toimialalla ministeriölle kuuluvaa kansainvälistä yhteistoimintaa, Euroopan unionissa käsiteltäviä asioita sekä siviilikriisinhallintaan liittyviä asioita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2002

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Kansliapäällikkö
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.