777/2002

Annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatuotteiden varastointituesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 12 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 12 §:ssä tarkoitettuun puutarhatuotteiden varastointitukeen.

2 §
Varaston hallinta

Varastotilan on oltava tuenhakuvuonna hakijan hallinnassa 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana. Jos hakija ei omista varastoa, on tukihakemukseen liitettävä selvitys varaston hallintaoikeudesta.

3 §
Varaston tekniset vaatimukset

Varastotilan ja olosuhteiden varastossa on oltava sellaisia, joissa tuotteet säilyvät kauppakelpoisina normaalivarastoinnin edellyttämällä tavalla.

Varastotyyppi koneellisesti jäähdytetty varasto on varasto, jossa on kiinteä jäähdytyslaitteisto, joka on mitoitettu varaston koon ja siellä säilytettävän tuotemäärän mukaisesti.

Varastotyyppi muu varasto on varastorakennus, jossa on tuuletuslaite ja joka on riittävästi eristetty, ettei lämmitystarvetta poikkeustapauksia lukuunottamatta ole.

4 §
Varastokirjanpito

Hakijan on pidettävä tuenhakuvuoden varastointikaudella 15 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana ajantasalla olevaa varastokirjanpitoa varastoissaan olevista tuotteista kuutiometrin tarkkuudella.

Varastokirjanpidosta on käytävä ilmi tuotteittain varastointikauden aikana varastomäärissä tapahtuneet muutokset.

5 §
Varastomäärä

Varastomäärää laskettaessa jätetään laatikoiden ja tuuletusvälien osuus huomioimatta.

Kun kyseessä on irtotavaran varastointi, ei varastoinnin aikana tapahtuvaa tuotteiden luontaista tilavuuden pienentymistä huomioida.

Jos tuotteita siirretään varastotyypistä toiseen varastointikauden aikana, on siitä ilmoitettava erillisellä ilmoituksella tukea käsittelevälle viranomaiselle, ellei siirto käy ilmi varastomääräilmoituksessa.

6 §
Korjaamattomasta sadosta ilmoittaminen

Jos puutarhatuotteiden varastointitukea haetaan tuotteille, joiden sato korjataan ensimmäisen varastomääräilmoituspäivän jälkeen, tulee tuotteen korjaamattoman viljelyksen pinta-ala ilmoittaa tukihakemuksessa.

7 §
Hakijana yhteenliittymä

Tuottajien muodostamassa yhteenliittymässä tukea voi hakea joko yksittäinen viljelijäjäsen tai yhteenliittymä. Yhteenliittymän on liitettävä tukihakemukseen selvitys yhtymän jäsenistä ja heidän osuuksistaan varastotilaan ja siellä oleviin tuotteisiin. Yhteenliittymän jäsen voi hakea tukea vain itsetuottamilleen tuotteille.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä syyskuuta 2002.

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Lea Anttalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.