757/2002

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan 18 päivänä maaliskuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkeasetuksen (271/1977) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1140/2001, seuraavasti:

1 §

Rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän hakemisesta, hakijan velvollisuudesta antaa hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja sekä ylimääräisen rintamalisän saajan ilmoitusvelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen (594/1956) 5 luvussa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylitarkastaja
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.