728/2002

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Valtioneuvoston asetus liikunta-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan 18 päivänä joulukuuta 1998 annetun liikunta-asetuksen (1055/1998) 3, 8 ja 9 § sekä

muutetaan 1 ja 2 § sekä 7 §:n 3 momentti seuraavasti:

1 §
Valtionavustukseen oikeutetut liikuntajärjestöt

Liikuntalain (1054/1998) 7 §:ssä tarkoitetun liikuntajärjestön, joka voi saada toimintaansa valtionavustusta, tulee olla valtakunnallinen tai alueellinen rekisteröity yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena pääasiallisena tarkoituksena on liikunnan järjestäminen tai muu liikunnan edistäminen.

2 §
Valtionavustuksen myöntäminen

Opetusministeriö myöntää valtionavustukset 1 §:ssä tarkoitetuille järjestöille.

7 §
Muut valtion liikuntaneuvostoa koskevat säännökset

Liikuntaneuvoston puheenjohtajalle ja muille jäsenille, sihteerille ja asiantuntijoille maksettavista kokouspalkkioista päättää opetusministeriö. Liikuntaneuvostosta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Kulttuuriministeri
Kaarina Dromberg

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.