628/2002

Annettu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 6 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 21 päivänä marraskuuta 2001 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1027/2001) liitteenä olevan maksutaulukon 6 §:n, sellaisena kuin se on asetuksessa 86/2002, seuraavasti:

6 §
Mallioikeusasiat
Hakemusmaksu 154 €
Lisämaksut hakemuksen yhteydessä
luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli luokitetaan 40 €
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 84 €
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 40 €
kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä kuvalta ensimmäisen jälkeen 36 €
Uudelleenkäsittelymaksu 40 €
Uudistamismaksu
ensimmäiseltä kerralta 229 €
toiselta kerralta 325 €
kolmannelta kerralta 350 €
neljänneltä kerralta 360 €
Lisämaksut uudistamishakemuksen yhteydessä
luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli luokitetaan 40 €
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 84 €
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 40 €
jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden päätyttyä 40 €
Maksu mallirekisteriin tehtävästä
merkinnästä, kultakin merkinnältä 36 €
Maksu mallirekisteröinnin
muuttamisesta hakemuksen perusteella kultakin mallilta 154 €

Jos pyyntö mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä esitetään mallin rekisteröinnin uudistamishakemuksen yhteydessä, maksu merkinnästä peritään 50 %:lla alennettuna.

Muutoksenhakumaksu 150 €
Etuoikeustodistus 17 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +
1 €/sivu
Rekisteriote 15 €

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2002.

Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.