595/2002

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Laki Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Geodeettisesta laitoksesta 16 päivänä kesäkuuta 2000 annetun lain (581/2000) 3 § seuraavasti:

3 §
Johtaminen ja asioiden ratkaiseminen

Geodeettisen laitoksen päällikkönä on ylijohtaja, joka ratkaisee Geodeettiselle laitokselle kuuluvat asiat. Ratkaisuvallan siirtämisestä Geodeettisen laitoksen muille virkamiehille säädetään valtioneuvoston asetuksella ja määrätään tarkemmin Geodeettisen laitoksen työjärjestyksessä.

Ylijohtajan sijaisen määrää maa- ja metsätalousministeriö.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

HE 56/2002
MmVM 6/2002
EV 87/2002

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.