591/2002

Annettu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus loppuvuoden 2001 tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983) 5 §:n, sellaisena kuin se on laissa 92/1995, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (284/1983) säädettyjen vahinkoja aiheuttaneiden tulvien poikkeuksellisuuden toteamista, korvattavien vahinkojen ja kustannusten määriä sekä vahinkojen ja kustannusten määristä korvattavia osuuksia loppuvuoden 2001 tulvista.

2 §
Poikkeukselliset tulvat

Maa- ja metsätalousministeriön Suomen ympäristökeskukselta pyytämän lausunnon perusteella poikkeukselliset tulvat on lueteltu liitteessä 1.

3 §
Korvausprosentti

Kaikkien vahinkokohteiden osalta korvausosuus on 80 prosenttia vahingosta.

4 §
Korvausmäärärahat

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen perusteella maksettaviin korvauksiin on käytettävissä enintään liitteessä 2 mainittu kuntakohtainen määräraha.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä heinäkuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Maila Lumperoinen

Liite 1

KORVATTAVAKSI HYVÄKSYTYT POIKKEUKSELLISET TULVAT

Vesistö Ajankohta
Kostonjoki marraskuu 2001

Liite 2

Kuntakohtainen määräraha

Kunta määräraha euro
Taivalkoski 2 769,05

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.