575/2002

Annettu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä 30 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen (1191/1998) 5 §:n 2 momentti ja 6 §:n 2 momentti seuraavasti:

5 §
Yhteishaun järjestämisvastuu

Yhteishaun alueellisesta toteutuksesta vastaavat ammattikorkeakoulut. Ammattikorkeakoulut huolehtivat hakemusten vastaanottamisesta, käsittelystä ja säilyttämisestä, hakemiseen ja valintaan liittyvästä yleisestä tiedotuksesta sekä muista yhteishaun käytännön järjestelyistä.

6 §
Yhteishakurekisteri

Opetushallitus vastaa yhteishakurekisterin kokoamisesta ja pitämisestä. Ammattikorkeakoulut huolehtivat hakijaa koskevien tietojen tallentamisesta yhteishakurekisteriin.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2002.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran ammattikorkeakoulujen yhteishakuun lukuvuonna 2003―2004 alkavaa koulutusta varten.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2002

Kulttuuriministeri
Kaarina Dromberg

Hallitusneuvos
Matti Rajakylä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.