554/2002

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2002

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä kesäkuuta 2000 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (580/2000) 50 §:n 4 ja 5 kohta sekä

lisätään uusi 50 b, 50 c ja 50 d § seuraavasti:

50 b §
Poliisiosaston hallintoyksikön arpajais- ja asehallintoyksikön päällikkö

Poliisiosaston hallintoyksikön arpajais- ja asehallintoyksikön päällikkö ratkaisee:

1) arpajaislainsäädännössä, viihdelaitelainsäädännössä, rahankeräyslainsäädännössä ja, jollei jäljempänä toisin säädetä, ampuma- ja teräaselainsäädännössä sisäasiainministeriön tehtäväksi säädetyt asiat sekä antaa edellä mainittuun lainsäädäntöön liittyvät sellaiset lausunnot, määräykset ja ohjeet, joilla ei ole ennakkotapauksellista luonnetta;

2) ampuma-aseen hylkäämisen käyttöturvallisuutta koskevassa tarkastuksessa sekä patruunoiden hylkäämisen käyttöturvallisuutta koskevassa tyyppi- ja erätarkastuksessa; sekä

3) yksikön virkamiesten ja muun henkilöstön osalta 41 §:n 4 ja 5 kohdassa ja 43 §:ssä mainitut asiat.

50 c §
Poliisiosaston hallintoyksikön arpajais- ja asehallintoyksikön ampuma-aseiden ja patruunoiden tarkastusta hoitava ylitarkastaja

Poliisiosaston hallintoyksikön arpajais- ja asehallintoyksikön ampuma-aseiden ja patruunoiden tarkastusta hoitava ylitarkastaja ratkaisee ampuma-aseen hyväksymisen käyttöturvallisuutta koskevassa tarkastuksessa sekä patruunoiden hyväksymisen käyttöturvallisuutta koskevassa tyyppi- ja erätarkastuksessa.

50 d §
Poliisiosaston hallintoyksikön turvallisuus- alan valvontayksikön päällikkö

Poliisiosaston hallintoyksikön turvallisuusalan valvontayksikön päällikkö ratkaisee:

1) yksityiseen turvallisuusalaan liittyvässä lainsäädännössä, jollei jäljempänä toisin säädetä, sisäasiainministeriön tehtäväksi säädetyt asiat sekä antaa edellä mainittuun lainsäädäntöön liittyvät sellaiset lausunnot, määräykset ja ohjeet, joilla ei ole ennakkotapauksellista luonnetta; sekä

2) yksikön virkamiesten ja muun henkilöstön osalta 41 §:n 4 ja 5 kohdassa ja 43 §:ssä mainitut asiat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002. Asetuksen 50 d § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2002

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Kansliapäällikkö
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.