503/2002

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2002

Valtioneuvoston asetus liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottorien pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

lisätään liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottorien pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta 4 päivänä kesäkuuta 1998 annettuun valtioneuvoston päätökseen (408/1998) uusi 10 a § sekä

muutetaan päätöksen 14 § seuraavasti:

10 a §
Mukauttaminen tekniseen kehitykseen

Vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa käytettävissä testeissä on sovellettava viimeistään 30 kesäkuuta 2002 alkaen työkoneiden päästödirektiivin (97/68/EY) lisäksi työkoneiden päästödirektiivin mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annettua komission direktiiviä 2001/63/EY.

14 §
Viittaussäännökset

Tämän päätöksen rikkomisen pakkokeinoista ja seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000).

Ajoneuvohallintokeskuksen tämän asetuksen nojalla tekemästä päätöksestä valitetaan ympäristönsuojelulain 20 §:n nojalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2002.

Komission direktiivi 2001/63/EY, EYVL N:o L 227, 23.8.2001, s. 41

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2002

Ympäristöministeri
Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies
Seppo Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.