328/2002

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maa- ja metsätalousministeriön torjunta-aineiden rekisteröintihakemuksen yhteydessä toimitettavia tietoja ja tutkimuksia koskevista vaatimuksista annetun päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike MMM:n määräys kokoelman n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMa maa- ja metsätalousministeriön torjunta-aineiden rekisteröintihakemuksen yhteydessä toimitettavia tietoja ja tutkimuksia koskevista vaatimuksista annetun päätöksen muuttamisesta 36/02 25.4.2002 1.5.2002

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Mariankatu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin (09) 5765 111.

Neuvoston direktiivi 91/414/ETY (31991L0414); EYVL n:o L 230, 19.8.1991, s. 1 ja komission direktiivi 2001/36/EY (32001L0036); EYVL n:o L 164, 20.6.2001, s. 1

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Raimo Tammilehto

Ylitarkastaja
Tove Jern

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.