322/2002

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus eräiden kolttien maanjärjestelylain ja kumotun kolttalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja valtionlainojen korkojen tarkistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (253/1995) 68 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 296/2001:

1 §
Valtion myyntihintasaamiset

Kolttien maanjärjestelylain (593/1969) ja kolttalain (611/1984) mukaisista valtion myyntihintasaamisista peritään vuoden 2002 alusta lukien enintään 2,5 prosentin vuotuista korkoa.

2 §
Valtionlainat

Kolttien maanjärjestelylain nojalla myönnetyistä valtionlainoista peritään vuoden 2002 alusta lukien enintään 2,5 prosentin vuotuista korkoa.

Kolttalain nojalla myönnettyjen asuntolainojen koroista säädetään erikseen. Muista sanotun lain mukaisista lainoista peritään vuoden 2002 alusta lukien enintään 2,5 prosentin vuotuista korkoa.

3 §
Velkajärjestelyiden vaikutus

Jos valtion myyntihintasaamisen tai val-tionlainan korkoa on muutettu yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993), yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993), porotalouslain (161/1990), maaseutuelinkeinolain (1295/1990), kolttalain (253/1995), maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) taikka porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaisissa velkajärjestelyissä, peritään muutettua korkoa sinä aikana, jona muutos on voimassa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Raimo Tammilehto

Hallitussihteeri
Jukka Mirvo

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.