314/2002

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus eräiden pitkäaikaisten vuokra-asumisen perusparannuslainojen ja yhdistettyjen lainojen korkojen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravalain (1189/1993) 18 §:n 2 momentin ja 45 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainojen ja yhdistettyjen lainojen korkoihin, joista säädetään arava-asetuksen (1587/1993) 37 §:n 2 momentissa ja 38 §:n 1 momentissa.

2 §
Pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainan korko

Asuntotuotantolain (247/1966) 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta vuokratalon laajentamista tai peruskorjausta taikka asunto-osuuskuntatalon peruskorjausta varten myönnetystä vuosimaksuina perittävästä asuntolainasta sekä aravalain (1189/1993) nojalla ennen 1 päivää marraskuuta 1999 myönnetystä pitkäaikaisesta vuokra-asumisen perusparannuslainasta perittävän koron suuruus on toistaiseksi toteutunut kuluttajahintaindeksin muutos lisättynä 3,5 prosenttiyksiköllä.

3 §
Yhdistetyn lainan korko

Asuntotuotantolain 6 §:n 4 momentin nojalla tai aravalain 14 §:n 1 momentin nojalla yhdistetyn lainan koron suuruus on toistaiseksi toteutuneen kuluttajahintaindeksin muutoksen perusteella seuraava:

Vanhimman yhdistettävän lainan lainavuosi Kuluttajahintaindeksin muutokseen lisättävä osuus prosenttiyksikköinä
1―12 0
13―15 + 2,0
16― + 3,5
4 §
Kuluttajahintaindeksin muutoksen laskenta

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu kuluttajahintaindeksin muutos lasketaan vuosimaksun tarkistamisajankohtaa edeltävän kalenterivuoden heinäkuun lopussa päättyneeltä 12 kuukauden ajanjaksolta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä huhtikuuta 2002.

Tätä asetusta sovelletaan maaliskuun 1 päivästä 2002 perittäviin korkoihin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2002

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.