309/2002

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan passintarkastuspaikoista 27 päivänä toukokuuta 1992 annetun asetuksen (461/1992) 6 §:n 2 momentti, 7 § ja 9 §, sellaisena kuin ne ovat 6 §:n 2 momentti asetuksessa 641/2000 ja 7 sekä 9 § asetuksessa 222/2001, seuraavasti:

6 §
Satamat

Huvialusten passintarkastuspaikkoja ovat satamista ainoastaan Kaskinen, Kemi, Nuijamaa, Pietarsaari ja Uusikaupunki.

7 §
Meri- ja rajavartioasemat

Huvialusten passintarkastuspaikkoja 6 §:n 2 momentissa mainittujen satamien lisäksi ovat Bågaskärin, Enskärin, Glosholmenin, Haapasaaren, Hangon, Hiittisten, Jussarön, Kalajoen, Kokkolan, Kotkan, Kummelgrundin, Kökarin, Maarianhaminan, Nauvon, Orrengrundin, Pirttisaaren, Porin, Porkkalan, Raahen, Rauman, Röytän, Storklubbin, Suomenlinnan, Susiluodon, Valassaarten, Vallgrundin ja Virpiniemen merivartioasemat sekä Santion passintarkastuspaikka.

9 §
Maahantulo merialueen kautta

Merialueen kautta maahan tulevan, Suomen aluevesien rajoista annetussa laissa (463/1956) tarkoitetun sisäisten aluevesien ulkorajan ylittävän aluksen on lyhintä julkista kulkuväylää käyttäen kuljettava passintarkastuspaikkaan rajavartiolaitoksesta annetussa laissa (320/1999) tarkoitetun rajatarkastuksen suorittamista varten.

Edellä 1 momentista poiketen:

1) rajatarkastustoimenpiteitä ei kohdisteta Suomen ja muun sisärajatarkastukset tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamista koskevan, Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen (yleissopimus) mukaisesti lakkauttaneen valtion väliseen säännölliseen, julkista kulkuväylää käyttävään matkustajaliikenteeseen;

2) Suomesta lähtenyt huvialus ja kalastukseen käytettävä kalastusalus, jotka liikkuvat Suomen aluevesirajan ulkopuolella Itämeren alueella käymättä muun valtion satamassa, voivat tulla maahan käyttämättä julkista kulkuväylää ja käymättä passintarkastuspaikassa sekä ilman, että niihin muutoin kuin satunnaisesti kohdistetaan rajatarkastustoimenpiteitä;

3) muusta sisärajatarkastukset lakkauttaneesta valtiosta Suomeen saapuva huvialus ja kalastukseen käytettävä kalastusalus voivat tulla maahan käymättä passintarkastuspaikassa ja ilman, että niihin muutoin kuin satunnaisesti kohdistetaan rajatarkastustoimenpiteitä, jos ne maahan tullessaan käyttävät julkista kulkuväylää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2002

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Lainsäädäntöneuvos
Tomi Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.