295/2002

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2002

Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut yleisestä tiedonantovelvollisuudesta 20 päivänä joulukuuta 2001 antamansa päätöksen (1463/2001) 8 §:n ja 14 §:n 1 momentin:

8 §
Apurahat

Maksajan on ilmoitettava luonnolliselle henkilölle maksamansa stipendit, apurahat sekä eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) 1 §:ssä tarkoitetut apurahat ja avustukset (kirjastokorvaukset), joiden määrä samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna on vähintään 1 000 euroa.

14 §
Arvopaperikaupat ja sijoitusrahaston lunastukset

Arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tarkoitetun arvopaperinvälittäjän on annettava tiedot välittämistään ja tekemistään osakkeiden, osaketalletustodistusten, warranttien, sijoitusrahasto-osuuksien ja merkintäoikeuksien kaupoista. Lisäksi välittäjän on annettava tiedot vakioiduista johdannaissopimuksista, arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ssä tarkoitetuista vakioituihin johdannaissopimuksiin rinnastettavista johdannaissopimuksista sekä arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 b §:ssä tarkoitetuista muista johdannaissopimuksista. Kaupat on ilmoitettava kunkin asiakkaan osalta ostoittain ja myynneittäin. Kaupoista on ilmoitettava kohde ja niiden lukumäärä, osto- ja myyntipäivämäärä, kauppahinta ja asiakkaan maksamat kustannukset sekä suoritetun varainsiirtoveron määrä. Sijoitusrahaston on ilmoitettava vastaavat tiedot sijoitusrahaston rahasto-osuuksien lunastuksista.


Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2002.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2002 annettaviin tietoihin.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2002

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.