248/2002

Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2002

Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 4 päivänä heinäkuuta 1975 kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annettuun lakiin (560/1975) uusi 3 a § seuraavasti:

3 a §

Kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain nojalla myönnettävään valtionosuuteen sovelletaan, mitä valtionavustuslain (688/2001) 9 ja 10 §:ssä, 11 §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 12 §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 13 §:n 1-3 momentissa, 14-21 §:ssä, 23 §:n 1 momentissa, 24-28 ja 30 §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 12 päivänä huhtikuuta 2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 233/2001
HaVM 1/2002
EV 1/2002

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.