231/2002

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta 6 päivänä syyskuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (781/2001) voimaantulosäännöksen 2 momentti, ja

lisätään voimaantulosäännökseen uusi 2 a momentti seuraavasti:


2. Auton kääntyvyyttä koskeva 41 c § tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2002. Asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 41 c §:ää sovelletaan kuitenkin enintään 14,5 metriä pitkään linja-autoon vuoden 2002 loppuun.

2 a. Asetuksen voimaan tullessa käytössä olevaa linja-autoa, joka ei täytä 41 c ja 41 d §:ssä säädettyjä vaatimuksia, voidaan käyttää vuoden 2020 loppuun.Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2002.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.