211/2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus kasvihuonetuotannon tuen, puutarhatuotteiden varastointituen ja metsämarjojen ja -sienten varastointituen alentamisperusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämän asetuksen mukaisia tarkempia tukien alentamisperusteita sovelletaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 11―13 §:ssä tarkoitettuihin kasvihuonetuotannon tukeen, puutarhatuotteiden varastointitukeen ja metsämarjojen ja -sienten varastointitukeen.

2 §
Kasvihuonetuotannon tuen alentamis- perusteet

Jos kasvihuonetuotannon tuen hakemuksessa ilmoitettu tukikelpoisten kasvihuoneiden kokonaispinta-ala on valvonnassa todettua ja hyväksyttyä kokonaispinta-alaa:

1) enintään 5 prosenttia suurempi, tuki myönnetään valvonnassa todetun ja hyväksytyn pinta-alan mukaisena tai

2) yli 5 prosenttia, mutta enintään 20 prosenttia suurempi, tukea alennetaan siten, että ensin lasketaan valvonnassa todetun ja hyväksytyn pinta-alan mukainen tuki, minkä jälkeen tukea alennetaan eron mukaisella prosenttiluvulla.

Jos hakemuksessa kasvihuoneiden on ilmoitettu täyttävän korkeampaa yksikkötukea koskevat tekniset vaatimukset, mutta valvonnassa niiden todetaan olevan alempaan yksikkötukeen oikeuttavia, tukea alennetaan 10 prosenttia.

Jos tuen hakija on ilmoittanut viljelysuunnitelmassaan virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai tuen saamiseksi toimenpiteelle on viljelysuunnitelmassa annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, tukea alennetaan enintään 10 prosenttia. Alennusprosentin suuruus riippuu pinta-alasta, jota virhe koskee.

3 §
Puutarhatuotteiden varastointituen alentamisperusteet

Jos puutarhatuotteiden varastointituen hakemuksessa tai erillisessä varastomääräilmoituksessa ilmoitettu varastossa olevien tuotteiden varastomäärä on valvonnassa todettua ja hyväksyttyä varastomäärää:

1) enintään 10 prosenttia suurempi, tuki myönnetään valvonnassa todetun ja hyväksytyn varastomäärän mukaisena tai

2) yli 10 prosenttia, mutta enintään 20 prosenttia suurempi ilman hyväksyttävää selvitystä, kuten kuittia tai kirjanpitoa, tukea alennetaan siten, että ensin lasketaan valvonnassa todetun ja hyväksytyn varastomäärän mukainen tuki, minkä jälkeen tukea alennetaan eron mukaisella prosentilla.

Jos varaston on hakemuksessa ilmoitettu täyttävän korkeampaa yksikkötukea koskevat tekniset vaatimukset, mutta valvonnassa varaston todetaan olevan alempaan yksikkötukeen oikeuttava, tukea alennetaan 10 prosenttia.

4 §
Metsämarjojen ja -sienten varastointituen alentamisperusteet

Jos metsämarjojen ja -sienten varastointituen hakemuksessa ilmoitettu varastossa 30 päivänä kesäkuuta olevien tuotteiden varastomäärä on valvonnassa kirjanpidosta tai kuiteista todettua ja hyväksyttyä varastomäärää:

1) enintään 10 prosenttia suurempi, tuki myönnetään valvonnassa hyväksytyn varastomäärän mukaisena tai

2) yli 10 prosenttia, mutta enintään 20 prosenttia suurempi, tukea alennetaan siten, että ensin lasketaan valvonnassa todetun ja hyväksytyn varastomäärän mukainen tuki, minkä jälkeen tukea alennetaan eron mukaisella prosenttiluvulla.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Raimo Tammilehto

Maatalousneuvos
Taina Vesanto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.