210/2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 ja 54 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen (179/1970) 54 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1176/2001, sekä

muutetaan 54 §:n 1―4 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa 1176/2001, seuraavasti:

54 §

Kirkkoherran peruspalkka on 1 934,92 euroa kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on vähintään kaksi kokoaikaista papin virkaa, kirkkoherran peruspalkka on 2 049,06 euroa kuukaudessa. Jos kirkkoherra on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 1 991,47 euroon kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on vähintään kaksi kokoaikaista papin virkaa, kirkollishallitus voi mainitun tutkinnon perusteella korottaa kirkkoherran peruspalkan enintään 2 164,92 euroon kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, kirkkoherran peruspalkkaa taikka yhdellä tai useammalla tässä momentissa mainitulla perusteella korotettua peruspalkkaa korotetaan 2,64 prosenttia.

Muun papin kuin kirkkoherran peruspalkka on 1 678,77 euroa kuukaudessa. Jos pappi on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 1 796,58 euroon kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, muun papin kuin kirkkoherran peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 5,70 prosenttia.

Diakonin peruspalkka on 1 524,00 euroa kuukaudessa. Jos diakoni on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 1 601,10 euroon kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, diakonin peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 5,69 prosenttia.

Kanttorin peruspalkka on 1 510,91 euroa kuukaudessa. Jos kanttori on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnan-valtuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 1 587,35 euroon kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on yli 3 000 mutta enintään 10 000 jäsentä, kanttorin peruspalkkaa taikka tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 0,62 prosenttia. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, kanttorin peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 6,20 prosenttia. Seurakunnassa, jossa on vähintään kaksi kokoaikaista papin virkaa ja ainoastaan yksi kokoaikainen kanttorin virka, kanttorin peruspalkka on 1 570,60 euroa kuukaudessa ja mainitun tutkinnon johdosta korotettu peruspalkka on enintään 1 650,60 euroa kuukaudessa. Jos tällaisessa seurakunnassa on yli 3 000 mutta enintään 10 000 jäsentä, kanttorin peruspalkkaa taikka tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 1,17 prosenttia.Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2002.

Tämän asetuksen mukaiset palkat maksetaan takautuvasti 1 päivästä maaliskuuta 2002 alkaen viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2002 alkavalla palkanmaksukaudella.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2002

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Ylitarkastaja
Tuula Lybeck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.