200/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2002

Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemääm määrätyn ulkomaankauppaministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Skopjessa 25 päivänä tammikuuta 2001 Suomen tasavallan hallituksen ja Makedonian hallituksen välillä tehty, eduskunnan 5 päivänä kesäkuuta 2001 hyväksymä ja tasavallan presidentin 24 päivänä elokuuta 2001 hyväksymä sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus, jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 20 päivänä helmikuuta 2002, tulee Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 22 päivänä maaliskuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Makedonian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 24 päivänä elokuuta 2001 annettu laki (747/2001) tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 2002.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 2002.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 21/2002)

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkomaankauppaministeri
Jari Vilén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.