193/2002

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisvirastosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään ulkomaalaisvirastosta 3 päivänä helmikuuta 1995 annetun lain (156/1995) 4 §:n nojalla:

1 §

Ulkomaalaisviraston toimintaa johtaa, valvoo ja kehittää ylijohtaja. Ylijohtaja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoi näistä sisäasiainministeriölle.

Ylijohtaja vahvistaa ulkomaalaisviraston työjärjestyksen. Työjärjestyksessä määrätään tulosyksiköistä sekä asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta.

2 §

Ylijohtaja ratkaisee ulkomaalaisvirastolle kuuluvat asiat. Muut virkamiehet ratkaisevat asioita sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen ratkaistava. Vahvistetusta työjärjestyksestä huolimatta jokainen on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka ylijohtaja hänelle antaa.

3 §

Ylijohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin, käytännössä osoitettu johtamistaito sekä johtamiskokemusta.

Tulosyksikön johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

4 §

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa ylijohtaja, jollei sitä ole työjärjestyksessä annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan ulkomaalaisvirastosta 3 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (157/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Hallitusneuvos
Riitta Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.