190/2002

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kemiallisista tekijöistä työssä 9 päivänä elokuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (715/2001) 13 ja 15 §:n nojalla:

1 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa tällä asetuksella luettelon kemiallisista tekijöistä työssä annetun valtioneuvoston asetuksen (715/2001) 13 §:ssä tarkoitetuiksi työpaikan ilman haitallisiksi tunnetuiksi pitoisuuksiksi (ohjeraja-arvot) sekä luettelon 15 §:ssä tarkoitetuiksi työntekijän biologisista näytteistä mitattavien biologisten altistusindikaattorien ohjeraja-arvoiksi. Luettelot julkaistaan sosiaali- ja terveysministeriön julkaisun HTP-arvot 2002 liitteissä 1 ja 2.

Julkaisua HTP-arvot 2002 on saatavana maksua vastaan sosiaali- ja terveysministeriön julkaisumyynnistä Tampereelta.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 1 päivänä joulukuuta 2000 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1028/2000)

Komission direktiivi 2000/39/EY (300L0039); EYVL N:o L 142, 16.6.2000, s. 47―50.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2002

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Ylitarkastaja
Matti Kajantie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.