187/2002

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 21 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan 5 päivänä maaliskuuta 1982 annetun tieliikenneasetuksen (182/1982) 21 §:n 3 momentin lisäkilpeä 849 koskeva kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 328/1994, sekä

lisätään 21 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 328/1994 sekä asetuksissa 1257/1994 ja 1133/1998, uusi lisäkilpeä 848 koskeva kohta seuraavasti:

21 §

Lisäkilvet ovat:


Lisäkilpi 848

Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkillä 318 osoitettu kielto koskee vaarallisten aineiden kuljetusta tiellä koskevassa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa säädetyn ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetuksia.

848. Kielto ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetukselle

Lisäkilpi 849

Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkillä 318 osoitettu kielto koskee vaarallisten aineiden kuljetusta tiellä koskevassa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa säädetyn ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetusten läpiajoa. Kuljetus on sallittu, jos aineen kuormaus- tai purkamispaikka sijaitsee sanotuin merkein rajoitetulla alueella. Kuormaus- tai purkamispaikalle on ajettava lyhintä reittiä, ja ajoneuvo on viipymättä kuormauksen jälkeen siirrettävä pois merkein rajoitetulta alueelta.

849. Läpiajokielto ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetukselleTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002.

Asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaista lisäkilpeä 849 saa käyttää vuoden 2004 loppuun siten kuin siitä vaarallisten aineiden kuljetusta tiellä koskevassa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa säädetään.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Jarmo Hirsto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.