169/2002

Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin päätöksen mukaisesti

kumotaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 13 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1103/2000) 1 liitteen 10 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1412/2001, sekä

muutetaan 1 liitteen 2.3 kohta ja 2 liitteen 1―5 ja 7 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 2 liitteen 1―5 kohta asetuksessa 254/2001 ja 2 liitteen 7 kohta asetuksessa 1412/2001, seuraavasti:


Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2002 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2002 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liite 1 - 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.